2015/16. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

Kitöltési útmutató

Támogatói visszaigazolás:

Az igazolási kérelem beküldésekor a támogató a korábban az igazolási kérelemben megadott és aktivált e-mail címre egy e-mailt kap, melyben a Kérelmi Rendszer összefoglalja a sportszervezet által kitöltött igazolási kérelem adatait. Az e-mailben a támogatónak egy linkre kattintva lehetősége van visszaigazolni, hogy a beküldött igazolási kérelemben szereplő adatok helyesek, illetve egy másik linken keresztül jelezni, hogy valamely adat hibásan került feltüntetésre az igazolási kérelemben. Amennyiben az adatok helyesek és a visszaigazoló linkre rákattintott a támogató, az igazolási kérelmek listájában, a támogató neve alatt megjelenik a visszaigazolás időpontja. Amennyiben az adatok nem helyesek, a támogató a megadott linkre kattintva fel tudja tüntetni, hogy mely adatok hibásak az igazolási kérelemben. A hibásnak jelzett adatokról mind a sportszervezet, mind a sportszervezet szövetségi ügyintézője e-mailben értesítést kap.

A TÁMOGATÓI VISSZAIGAZOLÁS NEM UGYANAZ, MINT AZ E-MAIL CÍM AKTIVÁCIÓJA! AZ E-MAIL CÍM AKTIVÁLÁSÁT AZ IGAZOLÁSI KÉRELEM 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉBEN JELZI A RENDSZER. Amennyiben aktiválásra került az e-mail cím, az "Aktiválás" gomb nem kattinthatóvá válik és a felirat "Aktiválva" szövegre vált!

Utalási táblázat használata, működése (körben elhelyezett oda-vissza nyíl ikon):

Az "Utalások véglegesítése" gombra kattintva a rendszer a szerkesztés alatt lévő sorok véglegesítését látja el és ad státuszt az utalási táblázatnak:

1. Teljesen utalt: a véglegesítés csak akkor történik meg, amennyiben a felhasználó által beírt átutalt támogatási összegek jogcímenként megegyeznek a támogatási igazolás alapján utalandó támogatási összeggel. Ezen opció választása esetén az utalási táblázat a továbbiakban nem szerkeszthető és bővíthető új sorokkal, a TIG kérelmek listájában az ilyen formában véglegesített utalási táblázatok zöld színnel kerülnek jelölésre a TIG kérelmek oldal frissítése után.

2. Részben utalt: a rendszer a szerkesztés alatt lévő sorokat véglegesíti, ezután további sorok hozzáadása lehetséges az utalási táblázathoz. Amennyiben a támogatási igazolás szerinti összes támogatás utalásra került, a "Véglegesítés módja" legördülő menüben a "Teljesen utalt" opciót kell kiválasztani és úgy véglegesíteni az utalásokat.

Mindkét opció választása esetén a rendszer figyeli, hogy a TIG szerinti támogatástól több támogatást a felhasználó ne véglegesíthessen.

Abban az esetben, amennyiben a támogató még nem utalt összeget, de várhatón fog utalni, nem kell új sort hozzáadni az utalási táblázatban, hanem a "Véglegesítést módja" legördülőben a "Részben utalt" opció kiválasztása után kell az "Utalások véglegesítése" gombra kattintani. Ebben az esetben az utalási táblázat továbbra is szerkeszthető marad, de a rendszer érzékeli, hogy a kitöltéssel foglalkozott a felhasználó, így az utalási táblázat kitöltésétől függő funkciók elérhetővé válnak.

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZBEN VAGY EGYÁLTALÁN NEM TELJESÍTETT TÁMOGATÁSOK KEZELÉSE, BEJELENTÉSE TÁRGYÁBAN

Abban az esetben, ha egy szövetség által elektronikusan aláírt és kiküldött támogatási igazolás esetén a támogató szervezet a támogatási igazolásban feltüntetett támogatási összegeket egyáltalán nem/részben kívánja teljesítette, a „Semmit sem utalt”/”Részben utalt” gombra kattintva lehetséges az adott támogatási igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás/igazolás felülvizsgálatát kezdeményezni.

A felülvizsgálat kezdeményezéséhez a sportszervezetnek egy együttes nyilatkozatot kell előállítania a rendszerből, melyet a sportszervezet és a támogató hivatalos képviselője is aláír, majd a kérelmi rendszerbe az aláírt nyilatkozatot – a további csatolmányokkal együtt - fel kell tölteni és a felülvizsgálati kérelmet elektronikus aláírással ellátva be kell küldeni a rendszeren keresztül.

A felülvizsgálati kérelem beküldéséről a rendszer e-mailben automatikusan értesíti a sportszervezetet, a támogatót, valamint a sportszervezethez rendelt szövetségi ügyintézőt is.

Az adott támogatási igazolásban/igazolásban szereplő nem teljesített támogatási összegek akkor lesznek újra felhasználhatóak az igazolási kérelmekben, amikor a szövetség a felülvizsgálati kérelem elbírálása után elektronikusan aláírja és kiküldi a felülvizsgálati kérelmet jóváhagyó határozatot, 24/A típusú igazolási kérelem esetén igazolás visszavonása típusú dokumentumot.

Új igazolási kérelmek beküldése szerkesztés alatt lévő részben/semmit nem utalt felülvizsgálati kérelem esetén

Ha egy/több részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelem szerkesztés alatt van, a még igényelhető támogatások megfelelő adminisztrálása miatt, ameddig a szerkesztés alatt lévő részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelmek nem kerültek beküldésre, addig új igazolási kérelem nem küldhető be, de szerkesztése lehetséges.

A még igényelhető támogatások értéke a részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelmek beküldése után kerülnek frissítésre.

A folyamat lépései a felhasználó szemszögéből:

22/C típusú támogatási igazolások esetében:

A támogató nem utalt semmit:

 1. Az adott igazolási kérelem sorának végén található „Semmit sem utalt” gombra kell kattintani
 2. Kötelező mellékletek feltöltése
  1. Az együttes felülvizsgálati kérelem generálása és feltöltése
   A felülvizsgálati kérelem a „Mellékletek” oldalon található „Kattintson ide a generált kérelem letöltéséhez” gombra kattintva. A kinyomtatott felülvizsgálati kérelmet, mindkét fél részéről cégszerűen aláírva fel kell tölteni a rendszerbe. A rendszerben szereplő minta ajánlott, de nem kötelező. Ezen minta kiváltható a támogató és a sportszervezet két külön nyilatkozatával, vagy a mintában szereplő tartalommal kitöltött más együttes nyilatkozattal is.
  2. Bankszámlakivonat
   Az igazolás kiállításának napjától, az együttes felülvizsgálati kérelem aláírásáig, az igazolásban szereplő folyószámla forgalmát alátámasztó kivonat.
  3. A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
 3. A felülvizsgálati kérelem elektronikus aláíró eszköz segítségével történő beküldése a „Beküldés elfogadásra” gombra kattintva

A támogató részben utalt:

 1. Az utalási táblázat (körbe foglalt oda-vissza nyíl ikon) kitöltése (a támogatási igazolásban szereplő a „Támogatás jogcímenként összesen” összegből a sportszervezet részére átutalt összeg).
  Ameddig nem megfelelően van kitöltve az utalási táblázat, a felülvizsgálati kérelem kitöltését nem szabad elkezdeni, ugyanis a felülvizsgálati kérelemben pontosan az utalási táblázatba jogcímenként beírt összegek ellenőrző szervnek fizetendő díjjal növelt értéke írható be
 2. „Részben utalt” gombra kattintás után a felülvizsgálati kérelem kitöltése
 3. TIG támogatás kalkulátor megtekintése, a „TIG támogatás kalkulátor” gombra kattintással (az utalási táblázatba beírt adatok alapján kiszámításra kerül, hogy a 2. oldal – 1. számú melléklet szerinti sorokba mennyi a beírandó összeg. A kalkulátor a már kiszámított értéket jeleníti meg, azzal további művelet végrehajtása nem szükséges.)
 4. 2. oldal – 1. számú melléklet táblázatának kitöltése (a kalkulátorban szereplő összegek beírásával).
  Itt hajtható végre az egyes jogcímek támogatási értékeinek módosítása a megtörtént utalásoknak megfelelően (a kitöltésben, a beírandó támogatási értékek meghatározásában az utalási táblázat alapján számoló, a „Támogatási igazolási kérelmek” listában az adott igazolási kérelem sora „Műveletek” oszlopban található „Kalkulátor” nyújt segítséget). A felülvizsgálati kérelem csak akkor véglegesíthető, ha az itt beírt támogatások pontosan az utalási táblázat alapján kiszámolt és a kalkulátorban megjelenő támogatásokkal egyeznek meg (átutalt összeg / 0,99).
 5. Kötelező mellékletek feltöltése
  1. Az együttes felülvizsgálati kérelem generálása és feltöltése.
   A felülvizsgálati kérelem a „Mellékletek” oldalon található „Kattintson ide a generált kérelem letöltéséhez” gombra kattintva. A kinyomtatott felülvizsgálati kérelmet, mindkét fél részéről cégszerűen aláírva fel kell tölteni a rendszerbe. A rendszerben szereplő minta ajánlott, de nem kötelező. Ezen minta kiváltható a támogató és a sportszervezet két külön nyilatkozatával, vagy a mintában szereplő tartalommal kitöltött más együttes nyilatkozattal is.
  2. Bankszámlakivonat
   Az igazolás kiállításának napjától, az együttes felülvizsgálati kérelem aláírásáig, az igazolásban szereplő folyószámla forgalmát alátámasztó kivonat.
  3. A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
 6. A felülvizsgálati kérelem elektronikus aláíró eszköz segítségével történő beküldése a „Beküldés elfogadásra” gombra kattintva.

 

24/A típusú támogatási igazolások esetében:

A támogató nem utalt semmit:

 1. Az adott igazolási kérelem sorának végén található „Semmit sem utalt” gombra kell kattintani
 2. Kötelező mellékletek feltöltése
  1. Az együttes felülvizsgálati kérelem generálása és feltöltése.
   A felülvizsgálati kérelem a „Mellékletek” oldalon található „Kattintson ide a generált kérelem letöltéséhez” gombra kattintva. A kinyomtatott felülvizsgálati kérelmet, mindkét fél részéről cégszerűen aláírva fel kell tölteni a rendszerbe. A rendszerben szereplő minta ajánlott, de nem kötelező. Ezen minta kiváltható a támogató és a sportszervezet két külön nyilatkozatával, vagy a mintában szereplő tartalommal kitöltött más együttes nyilatkozattal is.
  2. Bankszámlakivonat
   Az igazolás kiállításának napjától, az együttes felülvizsgálati kérelem aláírásáig, az igazolásban szereplő folyószámla forgalmát alátámasztó kivonat.
 3. A felülvizsgálati kérelem elektronikus aláíró eszköz segítségével történő beküldése a „Beküldés elfogadásra” gombra kattintva

 

A támogató részben utalt:

 1. Az utalási táblázat (körbe foglalt oda-vissza nyíl ikon) helyes, a valóságnak megfelelő adatok kitöltésével.
  Ameddig nem megfelelően van kitöltve az utalási táblázat, a felülvizsgálati kérelem kitöltését nem szabad elkezdeni, ugyanis a felülvizsgálati kérelemben pontosan az utalási táblázatba jogcímenként beírt összegek ellenőrző szervnek fizetendő díjjal növelt értéke írható be!
 2. Kalkulátor megtekintése, a „kalkulátor” gombra kattintással (az utalási táblázatba beírt adatok alapján kiszámításra kerül, hogy a 2. oldal – 1. számú melléklet szerinti sorokba mennyi a beírandó összeg. A kalkulátor a már kiszámított értéket jeleníti meg, azzal további művelet végrehajtása nem szükséges.)
 3. A „Konfigurátor” gombra kattintva módosítani kell a támogató által felajánlott, a kiegészítő támogatást is tartalmazó összeget az utalások alapján. Az utalási táblázat alapján a „Kalkulátor” segítséget nyújt ezen összeg meghatározásában (a beírandó kiegészítő támogatást is tartalmazó támogatási érték meghatározásában az utalási táblázat alapján számoló, a „Támogatási igazolási kérelmek” listában az adott igazolási kérelem sora „Műveletek” oszlopban található „Kalkulátor” nyújt segítséget).
 4. „Részben utalt” gombra kattintás után a felülvizsgálati kérelem kitöltése.
 5. 2. oldal – 1. számú melléklet táblázatában az egyes jogcímek támogatási értékeinek módosítása a megtörtént utalásoknak megfelelően (a kitöltésben, a beírandó támogatási értékek meghatározásában az utalási táblázat alapján számoló, a „Támogatási igazolási kérelmek” listában az adott igazolási kérelem sora „Műveletek” oszlopban található „Kalkulátor” nyújt segítséget). A felülvizsgálati kérelem csak akkor véglegesíthető, ha az itt beírt támogatások pontosan az utalási táblázat alapján kiszámolt támogatásokkal megegyeznek (átutalt összeg / 0,99).
 6. Kötelező mellékletek feltöltése
  1. Az együttes felülvizsgálati kérelem generálása és feltöltése.
   A felülvizsgálati kérelem a „Mellékletek” oldalon található „Kattintson ide a generált kérelem letöltéséhez” gombra kattintva. A kinyomtatott felülvizsgálati kérelmet, mindkét fél részéről cégszerűen aláírva fel kell tölteni a rendszerbe. A rendszerben szereplő minta ajánlott, de nem kötelező. Ezen minta kiváltható a támogató és a sportszervezet két külön nyilatkozatával, vagy a mintában szereplő tartalommal kitöltött más együttes nyilatkozattal is.
  2. Bankszámlakivonat
   Az igazolás kiállításának napjától, az együttes felülvizsgálati kérelem aláírásáig, az igazolásban szereplő folyószámla forgalmát alátámasztó kivonat.
 7. A felülvizsgálati kérelem elektronikus aláíró eszköz segítségével történő beküldése a „Beküldés elfogadásra” gombra kattintva.

!!!!!!!!!!    F O N T O S      T U D N I V A L Ó K       !!!!!!!!!!!

Teljesített utalások jelzése, utalási táblázatok kezelése:

A részben utalásos felülvizsgálati kérelem beküldése előtt az utalási táblázatot a tényleges utalásoknak megfelelően kell kitölteni, ugyanis a részben utalásos felülvizsgálati kérelmet a rendszer csak akkor engedi beküldeni, ha a részben utalásos felülvizsgálati kérelem 1. számú mellékletében a támogatási összegeket részletező táblázatba pontosan az utalási táblázatban szereplő összegekhez tartozó teljes támogatási összegek szerepelnek, melyek tartalmazzák az ellenőrző szervnek fizetendő díjat is (utalási táblázatba beírt átutalt összeg / 0,99; tehát ha az utalási táblázatban az került feltüntetésre, hogy a támogató 990.000 Ft-ot utalt át, akkor a felülvizsgálati kérelemben a táblázatba 990.000 / 0,99 = 1.000.000 Ft-ot kell beírni).

Ha elindításra került egy felülvizsgálati kérelem, az utalási táblázat már nem szerkeszthető, tehát az utalási táblázatot mindenképpen a felülvizsgálati kérelem elkezdése előtt kell kitölteni!

24/A típusú igazolási kérelem esetében a kiegészítő támogatással növelt teljes támogatás jelentése

24/A típusú igazolási kérelmek beküldése esetében a rendszer figyeli, hogy az igazolási kérelemben a támogató által felajánlott teljes támogatás pontosan 87,5%-a legyen feltüntetve. Ugyanezt a feltételt a felülvizsgálati kérelmek esetében is figyeli a rendszer. Ahhoz, hogy a felülvizsgálati kérelem beküldhető legyen, a következőt kell megtenni:

A „Konfigurátor” gomb segítségével jelezni kell 24/A típusú igazolási kérelem esetén, hogy a részben teljesült támogatáshoz mennyi teljes támogatás tartozik, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást is. Ezt a következő képlet segítségével lehet meghatározni: (átutalt összeg / 0,99) / 0,875. Tehát 990.000 Ft átutalt támogatás az 1% ellenőrzési díjjal együtt 1.000.000 Ft-ot jelent, ezen felül számítandó a kiegészítő támogatás, mely 1.000.000 Ft / 0,875 = 1.142.857 Ft. Tehát 990.000 Ft-os teljesített utalás esetén a „Konfigurátor” menüpontban 1.142.857 Ft összeget kell szerepeltetni.

TIG Támogatás kalkulátor

A „TIG Támogatás kalkulátor” segítségével határozható meg, hogy részben utalt felülvizsgálati kérelem benyújtása esetében a „Konfigurátor” menüpontban, valamint a felülvizsgálati kérelem 1. számú mellékletében az UTALÁSI TÁBLÁZATBAN feltüntetett átutalt támogatási összegek alapján milyen támogatási összegeket kell szerepeltetnie a sportszervezetnek.

Új igazolási kérelmek beküldése szerkesztés alatt lévő részben/semmit nem utalt felülvizsgálati kérelem esetén

Ha egy/több részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelem szerkesztés alatt van, a még igényelhető támogatások megfelelő adminisztrálása miatt, ameddig a szerkesztés alatt lévő részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelmek nem kerültek beküldésre, addig új igazolási kérelem nem küldhető be, de szerkesztése lehetséges.

A még igényelhető támogatások értéke a részben/semmit sem utalt felülvizsgálati kérelmek beküldése után kerülnek frissítésre.